@izabelin studio

Legendarny kompleks Izabelin Studio dysponuje trzema studiami nagraniowymi, co pozwala zarejestrować
i wyprodukować każdy rodzaj muzyki oraz każdy instrument
w najkorzystniejszych dla niego warunkach akustycznych.
Studio A i B oraz C (SONUS STUDIO).
Szefem Zespołu Producentów jest Andrzej Puczyński.

project management/executive production

alicja.perkowska@artlift.pl
+ 48 609 716 951

#music #studio
CHECK THIS OUT:
SING UP (A&R project for music industry)
digital distribution with interests in artist services,
recorded music and music publishing:
https://www.artlift.pl/music-management/singup